Elamukrundid Kivirannas

AS AGREED.-

KIVIRANNA -  Viimsi vald, Randvere küla

2,65 ha suurusele maa-alale kavandatakse rajada 12 elamukrunti suurustega 1500 – 1598 m².
Krundile on lubatud rajada 2 hoonet - elamu ja abihoone.
Elamu ja abihoone maksimaalseks kõrguseks on lubatud vastavalt 8,5 m ja 5 m, suletud brutopind võib küündida 600 – 640 m3;

Arendaja ehitab elamualal välja kvartali sisesed ning puhkemetsani viivad asfalteeritud teed ja tehnovõrgud  (tarbevesi, reovee- ja sadevete kanalisatsioon, elektrivarustus koos tänavavalgustuse ja sidevarustusega).

Asukoht –  Looduskaunis koht Viimsi poolsaare idarannikul, maalilised merevaated, soodne ühendus Tallinna linna ja Viimsi keskusega; Kinnistut ümbritseb atraktiivne, paeluv maastik ning suurepärased vaated.

Lähinaabruses säilitatav kõrghaljastus - Riigi metsamassiiv kaitsemetsana (KM), uus Randvere kool, lasteaed,  Randvere päevakeskus ning külakeskus, Randvere Püha Peetri kirik ja supelrand.

Arendusala on ühendatud läheduses asuva G.H. Schüdlöffeli kooli tee kaudu Viimsi – Randvere asfaltkattega  rekonstrueeritud riigimaanteega, mis jääb ca 900 m kaugusele.

VAATA ASUKOHAKAARTI >>

Kersti Männik

Juhatuse liige

kersti@spirit.ee

Mob: +372 56 487 117

Tel: +372 6207 870